Wednesday, August 27, 2014

Mutya ng Pilipinas 2014 Designer's Competition (Up-close)


 Alexandra Faith Garcia  
Mutya ng Zambales


Glennifer Perido
Mutya ng CordilleraChristina De Vries
Mutya ng Toronto


 Cheryl Ayson Chen
Mutya ng Tarlac City
Happy Viewing!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...