Friday, July 12, 2013

Anyareee?

Ocean Park 1 PM
Mutya ng Pilipinas 2013 Press Presentation
Samantalahin ko na magblog. Habang sabog at hyper pa ako.
Whatever.
Anyareee? Sabi ko nmang sabog ako ngayon anyways balikan natin yung Ceremonial Signing...
Kaso bago ako pumunta sa Mutya ng Pilipinas, I met a couple of friends...
Here we go...
Parting shot...meet my colleagues and mentors.
Have a nice day!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...