Monday, September 3, 2012

Automax Carshow Invades Libation

Greenhills Shopping Center Parking Area
Anyway. Although it's been a day full of stress (evidence by seeing my face), eh pinilit ko pa din maging super happiness ang araw ko by mingling with models with multiple shots pasensya na sa mga photographers na sinapawan ko.
Gusto ko magwala, pero ano ba naman magagawa nun di ba? Asan sila Arianne, Ruby at Leslie?? Wala naman sila dito gusto ko ng umuwi pero ano bang mapapala ko... hanggang sa makita't- makilala ko si Megan Zervoulakos, Kaye Bacuyag at Melissa Pebbles Mansell di na'ko tulala sa gabing yaon. Salamat pinasaya n'yo ang puso ko.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...