Thursday, July 9, 2009

With Boy Nazareno

Antraxx, Rommel and Boy Nazareno
Kuha yan sa harapan ng bahay nila
Traxx.
Rommel, Emerson, Boy Nazareno at Antraxx.
E2 yung binabayaran namin pag may ipapatira
kaming kaaway.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...