Friday, April 20, 2007

Rhegine

Taken at our house, e2 yung nangangampaigned siya sa Election, dancer siya sa isang Party List
at ilang beses nya na rin me naimbitahan sa mga events nya! karamihan ng kuha nya sa video!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...